Nepotopitelný bagr!

Sestrojili jsme unikátní pontonový bagr, který hravì zvládá vodu i bahno
a díky své konstrukci nikdy nezapadne, umí dokonce i  plout na hladinì! Využijete ho pøedevším pøi výstavbì a  opravách vodních nádrží nebo pøi odbahòování a  rekonstrukci rybníkù.

více informací zde