X Kompostárna Mýto
Čištění a kontrola potrubí

Příjem stavebních sutí k recyklaci.

170101 - beton ( prostý )100 Kč / t
170101 - bezon ( železobeton )400 Kč / t
170102 - cihly100 Kč / t
170504 - zemina a kamení415 Kč / t
170302 - asfaltové směsi200 Kč / t

Další odpady a ceny prosím poptávkou na chvojan@bagger.cz, nebo 724 440 380